Bàn giao hồ bơi di động tại Bến Tre

Bàn giao hồ bơi di động tại Bến Tre

Địa điểm: Bến Tre. Mục đích sử dụng: dạy bơi cho học sinh. Các hạng mục khách: 01 bể bơi di động. Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải Công ty TNHH Sản xuất & Công nghệ Hoàng Hải Là nhà sản xuất chuyên hồ bơi di động phục vụ mục đích chống...

More

Bàn giao hồ bơi di động tại Bến Tre

Bàn giao hồ bơi di động tại Bến Tre

Địa điểm: Bến Tre. Mục đích sử dụng: dạy bơi cho học sinh. Các hạng mục khách: 01 bể bơi di động. Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải. Công ty TNHH Sản xuất & Công nghệ Hoàng Hải Là nhà sản xuất chuyên hồ bơi di động phục vụ mục đích chống...

More