Bàn giao hồ bơi cho Hội đồng Công Giáo tỉnh Trà Vinh

Hồ bơi được tài trợ bởi Hội đồng Công Giáo tỉnh Trà Vinh.
Diện tích 80m2, được lắp đặt tại trường tiểu học Bình Minh

img_0927
img_0924
img_0939
img_0884
img_0891 img_0919

img_0933

Tư vấn 0986952860