Bàn giao hồ bơi và công nghệ cho trường Quán Hành Nghệ An

  • Địa điểm: Quán Hành Nghệ An
  • Mục đích sử dụng: Kinh Doanh.
  • Các hạng mục khách:  01 bể kích thước lớn
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi và ngoài trời

 

Tư vấn 0986952860