Mối nguy hại

So sánh bể bơi di động và bể bơi xây dựng

Về chi phí đầu tư

Chi phí đầu tư 1 bể xây dựng bằng 10 bể bơi di động.

Về độ an toàn

Bể bơi di động bằng khung sắt cao, không sợ trẻ nhỏ tuổi ngã vào như bể bơi xây dựng. Bể bơi di động thường nông, không sâu như bể xây dựng, vì vậy ít cần người bảo hộ.

Về thẩm mỹ

Tất nhiên, bể bơi xây dựng thường có cảnh quan đẹp hơn.

Về tính tiện dụng

Đối với ở ngoài Bắc, bể bơi thường chỉ được dùng trong mùa hè, vì vậy bể bơi di động khung sắt  sau hè có thể cất đi để tận dụng không gian vào việc khác, còn bể xây dựng thì sẽ bị bỏ không trong 9 tháng còn lại (trừ bể nước nóng).

  ( thực hiện bởi Beboididong.vn )

.