Phấn đấu 100% trường học có cán bộ về công tác phòng, chống đuối nước

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Long An xây dựng kế hoạch phổ cập bơi năm 2018 năm địa bàn tỉnh

Một trong các mục tiêu được đưa ra là: Trong năm 2018 phấn đấu 100% trường học, cơ sở giáo dục có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh. Trên 95% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chống đuối nước học sinh. Không có học sinh bị đuối nước khi đến trường.

Cùng với đó, 5% trường học, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố có hồ bơi, bể bơi xây dựng hoặc thực hiện cơ chế phối hợp các tổ chức, cá nhân có hồ bơi, bể bơi trên địa bàn tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh của đơn vị.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố tham mưu địa phương xây dựng 1 hồ bơi hoặc bể bơi cố định (di động) hoặc vận động xã hội hóa hoặc phối hợp các nhà đầu tư, Ban đại diện cha mẹ học sinh lắp đặt bể bơi cố định (di động) ở những trường trọng điểm…

Để đạt các mục tiêu trên, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho học sinh. Nâng cao năng lực về phòng, chống đuối nước học sinh. Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống đuối nước học sinh

Phòng, chống tai nạn giao thông đường thủy nội địa cho học sinh. Xây dựng cơ sở vật chất phòng, chống đuối nước học sinh trong trường học…

Lập Phương

Tư vấn & hỗ trợ 0986.952.860