Quá đẹp cho combo hồ bơi di động đặt âm của các anh chị CĐT tại Bù Đốp. Dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/05 chắc chắn là địa điểm vui chơi giải trí HOT của huyện Bù Đốp

  • Địa điểm: huyện Bù Đớp
  • Mục đích sử dụng: Kinh Doanh.
  • Các hạng mục khách: 02 bể kích thước lớn.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi và ngoài trời

 

Tư vấn 0986952860