Học sinh vui chơi trên hồ bơi trường Nguyễn Gia Thiều Đắk Nông ngày 26/03/2019

Hình ảnh được copy từ hoạt động của nhà trường

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, bơi, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bơi, văn bản và ngoài trời

 

Tư vấn 0986952860