Ảnh thi công hồ bơi di động cho gia đình

Ảnh thi công hồ bơi di động cho gia đình

Anh em thợ vất vả thi công giữa trưa trời nắng, để tìm loại áo chống nắng nào mát cho anh em mặc chứ không cháy nắng mất … Máy bơm được đặt trên cao 1 chút đề phòng lụt ngập, đường điện được đấu cẩn thận và đi ngầm dưới đất Bàn giao cho anh...

More
Tư vấn 0986952860