Bàn giao và chuyển giao công nghệ tại trường Đại Học TDTT Bắc Ninh

  • Địa điểm: Trường Đại học TDTT – Bắc Ninh.
  • Mục đích sử dụng: phụ vụ cho trường học, dạy bơi cho học sinh.
  • Các hạng mục: 01 bể bơi; 01 hệ thống bơm lọc nước tuần hoàn.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.
  • Hình ảnh thực tế:

 

Tư vấn 0986952860