Bàn giao và chuyển giao công nghệ hồ nuôi cá tại BigC – Thăng Long

  • Địa điểm: BigC – Thăng Long
  • Mục đích sử dụng: phụ vụ cho kinh doanh.
  • Các hạng mục: 03 bể nuôi cá.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.
  • Hình ảnh thực tế:

Tư vấn 0986952860