Bàn giao hồ bơi và công nghệ tại Kon Tum

  • Địa điểm: Kon Tum
  • Mục đích sử dụng: Kinh Doanh.
  • Các hạng mục khách:  02 bể: 01 bể kích thước lớn và  01 bể kích thước nhỏ.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi, bơi và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi và bể bơi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bơi, bể bơi và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, văn bản và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bơi và bể bơi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Tư vấn 0986952860